Ana Sayfa  

Yönetmelik  

Komisyon  

Dokümanlar  

İyileştirmeler  

Linkler  

Anket  İletişim  

 Bu site 1.111 kez görüntülenmiştir.
> YÖDEKduyurular
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yükseöğretim Kurulu Başkanlığı'nca Yüksek öğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 26390 sayı ve 28 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Yönetmelik YÖDEK WEB sayfasının dökümanlar kısmından temin edilebilir.
28 Aralık 2006 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 26390

YÖNETMELİK


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin "Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu: Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen dokuz üye ile Ulusal Öğrenci Konseyi tarafından belirlenen bir öğrenci temsilcisinden oluşan ve yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonu,"

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen, her birisi farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapan, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, temel bilimler, mühendislik bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanlarının her birinden en az bir üye olmak üzere dokuz ve Ulusal Öğrenci Konseyi tarafından belirlenen öğrenci temsilcisi bir üyenin katılımıyla toplam on kişiden oluşur. Komisyon tarafından alınan kararlarda oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır."

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.


Prof. Dr. Mehmet Durman (05.01.2007 13:10)   


> YÖDEKgenel
YÖDEK Nedir ?

YÖDEK; Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu'nun kısa adıdır.

YÖDEK